22_20221028_142619.png
31_20240626_121843.jpg

Družstvo U11 v sezóně 2023/24

Ohlédnutí za uplynulou sezónou družstva U11

Náš tým U11 vstoupil do sezóny 2023/24 s novým trenérem a s novou plnohodnotnou soutěží, obsahující velké množství zápasů. A zpočátku i poněkud s menším počtem dětí v družstvu. Ale jak se rozbíhal nový školní rok, postupně přibývali další zájemci o basketbal a tým se zaplňoval novými tvářemi.

Už od prvních společných tréninků a utkání jsme se s dětmi vzájemně poznávali, učili se spolu pracovat a komunikovat. Zpočátku byl mezi dětmi poněkud znatelnější rozdíl mezi zkušenějšími hráči, kteří již trénovali delší dobu a těmi ostatními. První zápasy byly někdy trošku chaotické, některé děti se občas na hřišti teprve rozkoukávaly, ale projevil se i možný potenciál tohoto družstva.

Hned s prvními tréninky jsme začali pracovat na individuálních dovednostech hráčů i hráček, opakovali jsme si základy basketbalu a učili se správné technice s míčem. Mimo to si samozřejmě děti na začátcích tréninků užívaly pohybových a dovednostních her. Učily se správnému provedení a náplni rozcvičky a zdokonalovali svůj pohyb a koordinaci nohou pomocí žebříku.

Souběžně s touto náplní tréninků jsme s dětmi probírali basketbal i s poněkud širšího pohledu. Postupně se naučili chápat, že nejde jen o to dát koš, ale důležitá je i obrana a nasazení na hřišti, proč jsou přihrávky spoluhráčům jednou z nejdůležitějších činností v basketbalu. Poznávaly, že pohyb a uvolnění je lepší než jen postávání na místě. Povídali jsme si o našich reakcích a přístupu k rozhodčím i k spoluhráčům. Učili jsme se, co to znamená být hráčem na hřišti a jaké má být jeho vystupování. Stejně tak se děti snažily pochopit, že vítězství nemusí být vždy to nejdůležitější, že si zaslouží pochválit i po prohraném utkání, za předvedený výkon i nasazení. Že vzájemná spolupráce, respekt ke spoluhráčům a společný tým by měli být vždy na prvním místě.

Troufnu si říct, že většina věcí, na kterých jsme pracovali a učili se, se nám aspoň částečně podařila. Někdy to bylo náročnější, s tím, jak dětí přibývalo, byl občas jejich počet na tréninku vysoký a práce s nimi byla komplikovanější. Ale vše jsme vždycky zvládli. A odměnou byla možnost sledovat, jak se postupně na utkáních měnil a zlepšoval výkon celého týmu. Byla radost vidět, jak během sezóny zdokonalovali všichni své dovednosti, zlepšovala se obrana i spolupráce mezi jednotlivci. Jsem také moc rád, že se podařilo během sezóny zapojit do zápasů téměř všechny hráče i hráčky a že i nováčci si vyzkoušeli, jaké je to hrát soutěžní basketbal.

Velmi rád bych zde poděkoval všem rodičům, kteří nás podporovali, jezdili na utkání a fandili celému týmu, protože i oni jsou důležitou součástí našeho kolektivu. Bylo mi velkou ctí tyto děti trénovat, předávat jim své zkušenosti a naučit je něco nového. Vytvořili dobrý a perspektivní tým, který má budoucnost. A já věřím, že se budou snažit i nadále zlepšovat a basketbal stále zůstane jejich oblíbeným sportem.